Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI § 1 Definicje § 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymogi techniczne § 4 Zakupy w Sklepie § 5 Płatności § 6 Realizacja zamówienia § 7 Prawo odstąpienia od umowy § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy § 9 Reklamacje § 10 Dane osobowe § 11 Zastrzeżenia § 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący / Klient – każdy podmiot Kupujący w Sklepie. Regulamin – niniejszy regulamin. Sklep – sklep internetowy „Smakuje Zdrowo” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.smakujezdrowo.pl. Sprzedawca – Dagmara Boczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ActivePol Dagmara Boczkowska ul. Ludwa 74/5 68-200 Żary, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9281919425 REGON: 081031470 zwanym dalej „Smakuje Zdrowo”. Usługi – przygotowywanie i dostarczanie przez Smakuje Zdrowo posiłków w zestawach całodziennych w ramach tzw. cateringu dietetycznego

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. 1 Maja 6, 68-200 Żary
 2. Adres e-mail: catering@smakujezdrowo.pl
 3. Telefon: +48 886 828 284

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Dokonanie zamówienia następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z usług („Klient”) w następującej formie• poprzez złożenie zamówienia on-line na stronie www.smakujezdrowo.pl• poprzez email, wysłanie wiadomości z zamówieniem na adres: catering@smakujezdrowo.pl
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 10. Zamówienie uważane jest za ważne z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany wariant diety, datę rozpoczęcia dostaw, adres na który zostanie dostarczony zestaw oraz inne uwagi odnośnie zamówienia.
 11. Zamówienia złożone oraz potwierdzone w dniu roboczym do godziny 15.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 12. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za zamówienie na rachunku bankowym Smakuje Zdrowo lub Informacji od Przelewy24, że płatność została dokonana. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu oraz numeru telefonu.
 13. Klient ma możliwość wskazania alternatywnego miejsca, w którym kierowca może zostawić zamówienie w przypadku nieobecności Klienta. Smakuje Zdrowo nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie po pozostawieniu we wskazanym przez Klienta miejscu.
 14. Poza informacjami, wymaganymi standardowo Zamawiający zobowiązany jest poinformować Smakuje Zdrowo o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 15. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Smakuje Zdrowo za ewentualnie niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach przyjmowanych przez Klienta.
 16. Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach przyjmowanych przez Klienta.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić do godziny 15:00 na jeden dzień roboczy przed jego realizacją w jeden z następujących sposobów:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Przelewy24.pl.
  3. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za Zamówienie lub w przypadku płatności za pośrednictwem systemu online, potwierdzenie otrzymane przez Smakuje Zdrowo od operatora systemu.

§ 6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie:
  • Dieta 1200 kcal – 4 posiłki dziennie
  • Dieta 1600 kcal – 4 posiłki dziennie
  • Dieta 2000 kcal – 4 posiłki dziennie
  • Dieta 2500 kcal – 4 posiłki dziennie
  • Dieta 1200 kcal bez nabiału i glutenu (może występować w śladowych ilościach) – 4 posiłki dziennie z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościach.
  • Dieta 1600 kcal bez nabiału i glutenu (może występować w śladowych ilościach) – 4 posiłki dziennie z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościach.
  • Dieta 2000 kcal bez nabiału i glutenu (może występować w śladowych ilościach) – 4 posiłki dziennie z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościach.
  • Dieta 2500 kcal bez nabiału i glutenu (może występować w śladowych ilościach) – 4 posiłki dziennie z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościach.
  • Zestaw Pani Trio bez nabiału i glutenu- zestaw 3 posiłków w wersji damskieja) II śniadanie, obiad, podwieczorekb) II śniadanie, obiad, kolacja
  • Zestaw Pani Trio – zestaw 3 posiłków w wersji damskiej z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościacha) II śniadanie, obiad, podwieczorekb) II śniadanie, obiad, kolacja
  • Zestaw Pan Trio bez nabiału i glutenu – zestaw 3 posiłków w wersji męskiej z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościacha) II śniadanie, obiad, podwieczorekb) II śniadanie, obiad, kolacja
  • Lunch damski – II śniadanie i obiad w wersji damskiej ok. 600kcal
  • Lunch damski bez nabiału i glutenu – II śniadanie i obiad w wersji damskiej ok. 600kcal z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościach
  • Lunch męski – II śniadanie i obiad w wersji męskiej ok. 800kcal
  • Lunch męski bez nabiału i glutenu – II śniadanie i obiad w wersji męskiej ok. 800kcal z wyłączeniem nabiału i glutenu, ale z możliwością występowania ich w śladowych ilościach
  • Obiad standard – obiad dwudaniowy „nie fit” w wersji różniącej się wielkością porcji:a) damskib) męskic) dziecięcy
 • Sałatka dnia – sałatka serwowana każdego dnia.
 • Zestawy posiłków dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, opatrzonych etykietą zawierającą informacje o: zawartości, kaloryczności w przybliżeniu oraz zalecanymi warunkami przechowywania.
 • W przypadku diety spersonalizowanej stosowana jest etykieta ogólna.
 • Ceny poszczególnych zestawów obowiązujące w dniu zamówienia określone są powybraniu konkretnego zestawu.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem własnych pracowników.
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 9. Dostawy odbywają się w godzinach pprzedpołudniowych między godziną 5:30, a 12:00 od poniedziałku do piątku.
 10. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Smakuje Zdrowo może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 11. Dostawy nie odbywają się w weeendy, święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering Smakuje Zdrowo planuje dostawy w innym systemie niż standardowo informując Klienta odpowiednio wcześniej.
 12. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostawy zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia posiłków w innych godzinach niż preferowane przez Klienta zachowując przedział czasowy 6:30 – 12:00.
 13. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością niezgłoszoną do godziny 15:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony. Klient nie jest w takim przypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 14. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Smakuje zdrowo powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowanie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Reklamacja musi zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: catering@smakujezdrowo.pl.
 2. Reklamacje uważa się za złożoną w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania reklamacji.
 4. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposoby jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszona po tym terminie Reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Smakuje Zdrowo poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 6. W razie stwierdzenia przez Smakuje Zdrowo niezasadności Reklamacji, Smakuje Zdrowo poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie do 3 dni roboczych przedstawiając uzasadnienie odmowy rozpatrzenia Reklamacji.

§ 9 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw oraz adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Smakuje Zdrowo potwierdzenia w formie elektronicznej wiadomości email.
 2. Klient upoważniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 15:00 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania Zamówienia. O chęci anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Smakuje Zdrowo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: catering@smakujezdrowo.pl
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej części diety w cenach dni pojedynczych.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zmiany pakietu na tańszy.
 5. Klient ma prawo dokonać zmiany pakietu na droższy, dopłacając różnicę do godziny 15:00 1 dzień roboczy przed planowaną zmianą pakietu.
 6. Abonament przedłużany automatycznie, jeżeli nie chcesz kontynuacji prosimy o informację telefoniczną, smsową lub na FB.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin konta w serwisie

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje § 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymogi techniczne § 4 Konto § 5 Reklamacje § 6 Dane osobowe § 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie. Sklep – sklep internetowy „Smakuje Zdrowo” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.smakujezdrowo.pl. Sprzedawca – Dagmara Boczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ActivePol Dagmara Boczkowska ul. Ludwa 74/5 68-200 Żary, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9281919425 REGON: 081031470 zwanym dalej „Smakuje Zdrowo”.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. 1 Maja 6, 68-200 Żary
 2. Adres e-mail: catering@smakujezdrowo.pl
 3. Telefon: +48 886 828 284

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: catering@smakujezdrowo.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail catering@smakujezdrowo.pl.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 2. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy catering@smakujezdrowo.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.